Spirituele Academie Sonia - Ontwikkeling van je spiritualiteit
Home » Healings » Chakra & Aura healing

Chakra & Aura healing

Wat is een aura en wat zijn chakra's?

De aura is het energieveld om ons heen dat alleen waargenomen kan worden door een speciale camera of een helderziende.
Voor mensen die nog nooit een aura hebben gezien, kan men die het beste voorstellen als een verstrooit licht dat men om een kaarsvlammetje ziet.

Aura is een spiegel van ons "innerlijk zijn".
Afhankelijk van bv. het aantal levens dat we achter de rug hebben en de geestesgesteldheid (op een bepaald moment en gedurende ons hele leven) kan een aura groot of klein zijn, ijl of juist heel compact, stilstaand of bewegend etc. etc..
De aura is ook gevoelig voor invloeden uit de omgeving.

Globaal gezien bestaat de aura uit vier lagen:
De laag die het dichtst tegen het fysieke lichaam zit, is de laag die van moment tot moment kan veranderen,terwijl de laag eromheen veel meer zegt over de persoon in kwestie.

De Aura is je eigen, persoonlijke energie die bestaat uit elektromagnetische deeltjes die in meerdere lagen van ons lichaam uitstraalt.
Het woord Aura komt uit het Grieks en betekent 'briesje' of 'lucht'.
De aura is zowel je eigen persoonlijke levensenergie, als de band tussen jouw energie en die van anderen mensen en hun persoonlijke lichaamsruimte.
Daarnaast verbindt je aura je met de grotere, universele energie waarvan iedereen deel uitmaakt.

De Chakra's

Vele oosterse tradities gaan ervan uit dat er meerdere vormen van energie door je lichaam stromen,die via meerdere energiepunten of chakra's met elkaar in verbinding staan.

Er zijn 7 primaire chakra's:

7. de kroonchackra (intuitie)
6. Het derde oog (visualisatievermogen)
5. de keelchakra (communicatie)
4. de hartchakra (de onbaatzuchtige liefde)
3. de plexus solarus (emoties)
2. de miltchakra (sexualiteit)
1. de stuitchakra (aarde-energie)

-------------------------------------------

Een afspraak voor healing/reiniging van je chakra's en aura kan

ik werk met diverse methodes,naargelang uw probleem/vraag zal ik met u samen overleggen welke techniek ik het best voor u vind.

WILT U EEN SPECIFIEKE OPLEIDING IN AURA & CHAKRA'S DAN KAN DIT

OOK KUNT U EEN BASISCURSUS VOLGEN EN ZELF MET JE AURA EN CHAKRA TE WERKEN

HET CURSUSPAKKET OMVAT VERSCHILLENDE ONDERDELEN - ZIE DIVERSE CURSUSSEN